අරමුණ...........

හම රැකෙනුයේ උසස් මනසක් ඇති "මිනිසුන්" වෙසෙන සමාජයක පමණි. මනුෂ්‍යත්වය හුදු සංකල්පයක් ලෙස අගය කළද, දහම උතුම් බුදු වදනක් ලෙස ගෙන වෙන වෙන ම පුහුණු කළද, දෛනික ජීවිතය තුලින් ප්‍රකට වන්නේ හුදු සත්ත්ව ගති පමණක් නම්, දහම වනගත වනු නො අනුමාන ය. එහෙයින්, දහම තුලින් ජීවිතය දකින, ජීවිතය තුලින් දහම දකින, ඇසෙන පෙනෙන දැනෙන හැඟෙන හොඳ නරක සියල්ල තුලින් දහම මතුකොට දැකිය හැකි ප්‍රබුද්ධ බවක් මනස තුළ අවදි කළ හැකි නම් එබඳු සමාජයක මනුෂ්‍යත්වය ද, දහම ද රැකෙනු ඇත. අනෙකා විසින් වරදට පෙළඹවිය නොහැකි, අනුන් ගේ කෙවිටි කිරීමකින් තොරව නිවැරදිව ජීවිතය දැකිය හැකි, "අත්තනාව ජානෙය්‍යාථ" - සිදුවන සිදුවන සියලු දෙයම තමන් ට ගලපා වරද නිවරද විනිශ්චය කළ හැකි, ලෝකය ගමන් කරන දෙසට ඔහේ නොගොස් සිහිය පිහිටුවා ගෙන විසිය හැකි, ලෝකයට මවක් පියෙක් මෙන් වගකීමෙන් කටයුතු කරන, කෙලෙස් සහිත මිනිසුන් අතර නිකෙළෙස් භාවය කරා ම තම ප්‍රතිපදාව සකස් කරගත් ගුණවන්ත සත්පුරුෂයෙක් බිහිකිරීමට දායක වීම අපේ අරමුණයි.

Home | Audio | Video | E-books | Articles | Vision | Contact Us

Copyright © banamaduwa.com
Banamaduwa - Email: banamaduwa@gmail.com

Designed & Hosted by SHINEMARS TECHNOLOGIES